Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni figyelmesen olvassa el Webáruházunk Általános Szerződési Feltételeit, és csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelezően elfogad. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásban megkötöttnek minősül, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

 A webáruház használata során, annak működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére!
 

1./ ÜZEMELTETŐI ADATOK, INFORMÁCIÓK

ÁLLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése
Név / cégnév:  Kalmarcoop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény Téglagyár út 1.
Adószám: 22969657-2-09

Nyilvántartási szám: 09 09 019776
Weboldal megnevezése, címe: www.kalmarcoop.hu

E-mail cím: info@kalmarcoop.hu

Telefonszám: 06206652427

Telephely: 4220 Hajdúböszörmény Téglagyár út 1.

 

 2./ A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:

 

Égők, lámpák, LED panelek, Elektronikai eszközök

3./ A KÍNÁLT TERMÉKEK AZ ALÁBBIAK SZERINT KATEGORIZÁLHATÓK

 • Égők
 • Lámpák
 • Lampionok

A termékekre vonatkozóan megjelenített bruttó árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

 

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

 

4./ RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Rendelést kizárólag a webáruház rendszerén keresztül tudunk elfogadni, de a már leadott rendelését telefonon is tudja módosítani munkatársunk segítségével. A megrendelés módosítására vagy lemondására a számla kiállításáig van lehetősége.

 
5./ A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA
 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 08.30 – 16.30 óráig.

 A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
 Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-14 munkanapon belül történik.
 A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.
 
 6./ A MEGRENDELT TERMÉKEK FIZETÉSI LEHETŐSÉGEI:
 
  • utánvéttel: készpénzes vagy bankkártyás fizetés a csomag átvételekor. A fizetés lebonyolítása a helyszínre érkező futárnál, a rendelésben feltüntetett csomagopnton, vagy a csomag leadását érintő postán lehetséges. Az utánvét fizetési lehetőségnél bruttó 300 forint kezelési költséget számolunk fel.
  • bankkártyás fizetés: 
  • Paylike online bankkártyás fizetés rendszeren belüli bankkártyás fizetés
 1.       Bankártyás fizetéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak a (https://paylike.hu/terms-of-service) aloldalon.
  • Banki átutalás: A megrendelésének ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti az elérhetőségek résznél megadott bankszámlaszámra, a megrendelés azonosítójának közlemény rovatban való feltüntetésével.
  •  
 7./ HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS, INFORMÁCIÓK
 

A csomagokat FOXPOST automatákba is lehet kérni. 

Mi az a
Foxpost?

A FOXPOST egy egyszerű, rugalmas, érintkezésmentes és

környezettudatos csomagátvételi és -küldési mód. Kérd megrendelésed bármely
FOXPOST csomagautomatába és nem kell egész nap a futárra várnod. Az országos, folyamatosan bővülő csomagautomata-hálózat
automatái könnyen hozzáférhetőek az ország számos pontján, hol beltérben, hol
kültéren, és reggeltől estig elérhetőek. Amint megérkezik a csomagod, a
FOXPOST sms-ben küld értesítőt és egy egyedi kódot, mellyel 3 napig átveheted.
Fontos: az automatáknál csak bankkártyával tudsz fizetni.
A csomagméretekről és súlyhatárról a Foxpost oldalán tájékozódhatsz: https://foxpost.hu/

Akár 1 munkanap alatt átveheted!

Miután
átadtuk a FOXPOST-nak a csomagot, ők 1 munkanap alatt kiszállítják az
automatába.

 

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Az  át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

 

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben utánvétes fizetés esetén, a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!  Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

 8./ KELLÉKSZAVATOSSÁG
 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 Nagy Péter Martin Ev.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 Ön -választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Baczur Martin e.v. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
 9./ TERMÉKSZAVATOSSÁG
 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 9. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát  elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
 10./ JÓTÁLLÁS
 

A Vállalkozást az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 A jótállás időtartama egy év, amely a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
 A Vállalkozás egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.
 A Vállalkozás az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.
 
 11./ ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSA
 

A fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

 Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
 
 12./ AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

 

Ha a fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 Ön köteles számunkra terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
 
 Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 
 13./ NEM ILLETI MEG A FOGYASZTÓT AZ ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI JOG:
 
 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.
 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza(pl. ing, blúz)
 

 Ki a  Fogyasztó? Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni.

 
 Nem minősül fogyasztónak: az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak.
 14./ A MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSÉHEZ, RÖGZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES – MEGADANDÓ ADATOK
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település
 • utca, házszám
 • emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

 A megrendelés folyamán rögzített adatokat Baczur Martin e.v. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év).
 Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a baczurmartin@sketchcafe.hu email címen, vagy elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.
 
 15./ REGISZTRÁCIÓKOR MEGADANDÓ ADATOK
 

A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.

 • e-mail cím
 • használni kívánt jelszó
 • név
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település
 • utca, házszám
 • emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra:

 
 • eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
 • kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
 • regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában),
 • számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége,
 • korábban megadott adatok
 
A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény